انواع گیره رومیزی

نکات فنی در استفاده از گیره رومیزی :

۱- انتخاب گیره رومیزی متناسب با اندازه ، شکل هندسی و نوع عملیات .

۲- اطمینان از سالم بودن گیره ، لقی پیچ و مهره درحد متعارف ، محکم بودن .

۳- بستن قطعه کار در وسط فک های گیره و در صورت نیاز به بستن در یک طرف گیره، استفاده از یک قطعه کمکی هم اندازه با قطعه کار و گذاشتن آن در طرف مقابل قطعه .

۴- برای جلوگیری از تغییر شکل قطعات توخالی می توان قطعه ای محکم و مناسب داخل آن ها قرار داد .

۵- برای کار روی لوله های نازک و به منظور جلوگیری از صدمه دیدن سطح آن می توان لوله را داخل یک قطعه لاستیکی قرار داده و سپس به گیره بست .

۶- برای جلوگیری از ارتعاش قطعات نازک بهتر است کوتاه به گیره بسته شوند .